FHI länkar till Familjekontrakt
 
I Folkhälsoinstitutets skrift \"Cannabis - om spridningen, skadeeffekterna, sambanden med tobak och hur missbruk ska förebyggas\" skriver man:
\"Det gäller också att föräldrar förstår att de faktiskt har stora
möjligheter att påverka sina barns attityder och beteenden.
Föräldrar kan påverka sina barns tobaksvanor genom att själva
inte röka eller snusa, genom att tala med barnen/ungdomarna
om riskerna och även genom att göra upp kontrakt med dem
om att inte börja med tobak (se t.ex. www.familjekontrakt.se).
• När det gäller tobak och alkohol finns bra forskning som
visar att föräldrars gränssättning har stor inverkan på
tonåringars beteende. Det finns ingen anledning att tro att
det skulle vara annorlunda när det gäller cannabis, säger
överläkare Stefan Sparring vid Maria Ungdom i Stockholm.
• Att tydligt säga nej till rökning, snusande och alkoholdrickande
kan minska risken även för att tonåringen prövar cannabis.\"
Inlagt av: Slim Lidén
2012-06-25
 
Tillbaka
 
Kommentera
 
 
250
 
 
 
Share |