Konflikthantering i familjen är något som varje familj behöver hantera. Problem som slätas över kommer att växa i det fördolda och infektera familjens relationer. Det är viktigt att kommunicera med varandra. Detta borde vara självklart för alla men det är det inte. Det kan vara en klassfråga, oavsett om man tror det eller ej, men för det andra är det en fråga om ett allt mer självupptaget och narcissistiskt samhälle. Allt detta sammantaget fjärmar oss från varandra och ger oss en låt-gå-attityd till det mesta som pågår i samhället omkring oss och även i relationen till familj och närstående.

När det gäller klassaspekten i kommunikationen mellan familjemedlemmar så har befolkningen från lägre statusklasser i regel sämre förhållanden till de verbala uttrycken. Man kan spekulera i vad det beror på och det är säkert inte så att “maten tystar mun” som vid arbetarklassens middagsbord förr i tiden men något av den attityden har ändå förts med in i nuet och framtiden.

Samtidigt så har just middagen varit de mer privilegierade människornas stund på dagen då man självklart kommunicerade med varandra om dagen som gått och framtiden som väntade. Nu är inte någon samhällsklass förskonad från konflikter men att samtala om problemen kan förhindra onödiga slitningar vilket det inte gör när man låtsas som att problemen inte finns. Det fenomenet kallas för “elefanten i rummet” alla känner till den men ingen låtsas om den.

De narcissistiska tendenserna som uppstått och växer till följd av att människorna gärna låter sina liv kretsa kring mobiler, datorer och selfies gör att vi distanserar oss från varandra. Samhället, familjerna och relationerna blir kyligare. Människan är utbytbar så länge relationen till jag, mig och mitt är intakt. Den här sortens narcissism kan ruinera vilken familj som helst och det är genom att uppmärksamma detta som man kan skapa äkta relationer och äkta omsorg.