Att måna om varandra, att lyssna på varandra är mycket viktigt för att upprätthålla ett lyckligt familjeliv. Och så var det, det där med alkoholen. Vilken relation har föräldrarna till alkohol? Att inte ta ställning i den här frågan kan vara förödande. Man bör även som förälder ha i åtanke, vad det än gäller, att barnen gör inte som du säger utan de gör som du gör. Att ha en gemensam ståndpunkt angående alkoholen kan vara en bra idé. Alkohol är ett lösningsmedel som löser upp det som hade kunnat vara goda relationer. Att inte som förälder ta ställning för barnets bästa i den här frågan är själviskt och omoget.

Ska barnen behöva se på när de vuxna dricker? Eller ska alkoholen bara höra till de tillfällen då barnen inte är i närheten? Ledande frågor. Barn ska inte behöva se berusade föräldrar och den här typen av ställningstagande borde vara naturlig för föräldrar. Många anser att alkoholen ska införlivas snyggt och finnas som en naturlig del av ett barns liv eftersom alkoholen är en naturlig del av samhället. Ja, den är “naturlig” men konsekvenserna som alkoholen genom tiderna medfört har skapat stora samhällsproblem. Till exempel höll Stockholmarna på att gå under av alkoholens härjningar under 1700-talet. Numera är det andra droger som vinner mark men mycket av våra barns framtida beslut kommer att vara färgade av uppväxten och därför bör familjen tillsammans lägga grunden för en bra framtid.

Att skriva ett familjekontrakt där man tillsammans skriver under på vissa förhållningsregler kring alkoholen kan vara en god idé. Och att som vuxen välja bort alkoholen i ett barns närvaro är att vara ett gott föredöme. Alkoholen är visserligen accepterad i samhället men ligger även bakom en stor del av tragik och misär. Att ingå ett familjekontrakt där man utesluter alkoholen i barns närvaro är en bra metod att skapa en trygg uppväxt och lägga grunden för ett väl fungerande familjeliv.