De senaste årens forskning rörande barns och ungdomars alkoholvanor visar en positiv trend där drickandet minskar. Det har också visat sig att alkoholvanorna till stor del har att göra med föräldrarnas attityder till alkohol. Forskningen har även visat att föräldrarna i allt lägre grad låter alkoholdebuten äga rum i hemmet. Dock betyder inte detta att ungdomarnas drickande på något sätt skulle vara förskonat från olyckor, våld och misär, då det även visat sig att de som fortfarande inte följer den positiva trenden till stor del står för den större delen av alkoholkonsumtionen. Missbruk av alkohol kan fortfarande redovisas långt ner i åldrarna vilket innebär att alkoholen fortfarande utgör ett samhällsproblem bland barn och ungdomar.

Hur ska man då avhjälpa den här typen av alkoholrelaterade problem? Förutom att man kan ingå familjekontrakt där man tillsammans kommer överens om att ha ett sunt förhållande till alkohol så finns det även organisationer som kan erbjuda drogfria alternativ när det gäller aktiviteter. IOGT-NTO har en barnorganisation som kallas Jun, Juniorerna och de ordnar aktiviteter som teatergrupper, idrott, läger och mycket annat. De har också UNF (Ungdomens Nykterhetsförbund)för de äldre barnen och ungdomarna. Dessa organisationer kan vara en del av en sund uppväxt utan att man för den delen behöver dra parallellen mellan organisationen och alkoholfriheten. Den här typen av organisationer finns som alternativ bland olika organisationer men chansen är större att en uppväxt inom den här typen av organisationer i vuxen ålder kan leda till parallellen mellan en god uppväxt och drogfrihet.

Att den här typen av organisation blir en del av uppväxten kan hjälpa föräldrarna skapa en drogfri och sund uppväxt är mycket positivt. Det är också en möjlighet för alla, oavsett ekonomiska förutsättningar och är därför positivt av flera anledningar. Även scouterna är en sån organisation där barn och ungdomar kan få en sund och positiv uppväxt parallellt med ett sunt familjeliv.