Att familjen tillsammans kommer överens om vissa punkter som rör hela familjen kan vara ett sätt att undvika skilsmässa. Det kanske kan tyckas enkelt att ett sånt gemensamt familjekontrakt skulle kunna förhindra tragik och misär inom familjen, men ibland behövs det inte mer än så. Enkla överenskommelser angående relationen inom familjen kan ha stor betydelse. Men ibland är det inte nog för att hålla konflikterna borta och vid en skilsmässa kan det behövas juridisk hjälp för konflikter som ett familjekontrakt inte kunnat förhindra.

Ett familjekontrakt kan dock bidra till att man slipper konflikter angående till exempel alkohol eller precis vad som helst som man inom familjen kommit överens om. Ingen familj är lik den andra. Inte ens sammansättningar av familjer ser likadana ut. Det enda alla familjer har gemensamt är att det ibland uppstår problem och konflikter. Ingen familj är förskonad från detta.

Att vägra titta vuxet och moget på vilka problem familjen har att hantera, kan vara en bidragande orsak till en framtida separation. Alla i familjen ska kunna titta på problemen så som de ser ut. Det är den enda möjligheten att rädda familjen från konflikthärdar som till slut blir omöjliga att hantera. Att låtsas som att problemen inte finns, skyddar inte familjen från problemens konsekvenser. Tvärtom. Att vägra kommunicera kring svårigheterna kommer att leda till att konflikten blir så infekterad att problemen tillslut inte går att lösa. Hysch hysch och att lägga locket på hör inte till en sund familjs förhållanden till konflikter.

En sund familj tar tag i problemen, tittar på dem och försöker finna lösningar. Alla inblandade ser på konflikternas orsaker. Ingen är utesluten, ingen är för ung för att delta i jakten på en lösning och en räddning. Att behandla barn som om de inte förstod att familjen har problem är att underskatta deras förståndsgåvor.