Vi har alla ett intresse i att försena våra barns alkoholdebut. En metod att göra det är att ingå ett så kallat familjekontrakt. Ett sånt kontrakt är inte lika bindande som annan familjejuridik eftersom det är ett kontrakt som ingås mellan familjemedlemmarna därför att man är rädda om varandra, vilket egentligen borde vara ännu viktigare än själva juridiken.

Som förslag på hur man skulle kunna utforma ett alkoholförebyggande familjekontrakt kan man till exempel komma överens om att i de fall barnet inte använt alkohol innan 18 års ålder så kommer pengar till körkort att utfärdas på 18-års dagen. I de fall kontraktet bryts så kommer inga pengar för körkort att utfärdas och då får barnet/ungdomen själv tjäna ihop till sitt körkort.

Och, hur ska man som familj ha råd att lägga undan pengar till ett körkort? Det är inte alla familjer som har de ekonomiska förutsättningarna. Ett förslag är att ni lägger undan pengar som ni skulle ha använt till alkohol. På så vis är alla delaktiga i kontraktet på mer än ett sätt. Drickandet som sådant är något som familjen tagit avstånd ifrån. Det involverar alla.

Familjekontrakten kan dock utformas precis hur som helst. det är inte säkert att familjen behöver skriva något kontrakt som avser just alkoholen. Det kanske helt enkelt inte är något som man lägger energi och tankeverksamhet på. Så kan det ju vara. Det är mycket positivt. Man bör dock vara medveten om att det är med alkoholen som man har sagt inom IOGT-NTO-rörelsen; alkoholen, listigt falsk och stark. I barnets närhet kan det finnas andra barn som lockas och dras med av alkoholens lockrop. Nyfikenheten har väckts: alkohol, tobak och kanske narkotika lockar. Kanske kommer ditt barn att dras med i nyfikenheten. Där kan ett familjekontrakt komma väl till pass, man kan helt enkelt ingå ett i förebyggande syfte.