Familjeliv, krav och förväntningar. Hur får man allt att harmoniera på bästa sätt i en föränderlig tillvaro? Droger och alkohol blir förr eller senare presenterat för våra barn och ingen undgår dess verkningar, antingen på det egna livet eller genom närstående som drabbas av dess destruktiva konsekvenser. Hur ska man förhålla sig till detta som förälder?

Den här sajten avhandlar de svåra frågorna rörande barn och familj, konflikter och missbruk d.v.s. allt sådant som är en del av verkligheten och få till 100% lyckas freda sig från. Här försöker vi presentera metoder för att hantera konflikter och undvika skilsmässor och separationer. Vi resonerar kring hur man som familj bäst förhåller sig till vardagens små förtretligheter för att på bästa sätt uppnå harmoni.

Vi tittar på begrepp och metoder som familjekontrakt som en lösning för att förenkla vardagen för alla familjemedlemmar. Vi undersöker kommunikationens viktiga roll för fungerande relationer. På webbsidan tar vi även upp frågor som alkohol och föräldraskap. Ska alkoholen ingå som en självklar del av familjelivet eller ska man som förälder välja bort alkoholen? Ska man som förälder vara den som presenterar barnen för alkohol och vara den som tar del av barnets alkoholdebut eller ska man som förälder välja en annan väg och riskera en mer brutal introduktion till alkohol och droger, en introduktion där du som förälder saknar kontroll överkonsekvenserna?

Allt detta är svåra frågor som vi tar upp till analys på den här sidan för att tillsammans med dig som förälder och familjemedlem komma fram till den bästa lösningen för just din familj. Vi utgår ifrån att det inte finns någon snabb lösning som passar alla och erbjuder därför alternativ och lösningar med den sammanhållande röda tråden att vi vill uppnå harmoni i vardagen och prioriterar barnens väl och ve. Här utgår vi från att du som förälder är beredd att göra vad som krävs för att dina barn ska få en god uppväxt och ett bra liv och vi vill vara en del av vägen dit.